Innhold

Er perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt forlenget i forbindelse med koronapandemien?

Spørsmål og svar

Ja. Flere bedrifter hadde allerede forut for koronapandemien iverksatt permitteringer. Det er innført en midlertidig ordning for arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 har 19 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt (26 uker). For disse tilfellene forlenges fritaksperioden frem til og med 31. oktober 2020, og begrensningen på 18 måneder utgår. Ordningen trådte i kraft 1. juli 2020

Regjeringen har foreslått å utvide denne permitteringsperioden fra 26 til 52 uker fra 1. november. I tillegg foreslår regjeringen en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar. Den maksimale permitteringsperioden på 52 uker vil vurderes innenfor en 18 måneders periode.