Innhold

Er perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt forlenget i forbindelse med koronapandemien?

Spørsmål og svar

Ja. Flere bedrifter hadde allerede forut for koronapandemien iverksatt permitteringer. Det er innført en midlertidig ordning for arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 har 19 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt (26 uker). For disse tilfellene forlenges fritaksperioden frem til og med 31. oktober 2020, og begrensningen på 18 måneder utgår. Ordningen trer i kraft 1. juli 2020

Regjeringen har opplyst at den fortløpende vil vurdere en mulig forlengelse av perioden bedriftene kan benytte permitteringsinstituttet.

NHO ønsker at fritaksperioden skal utvides til 52 uker (nho.no)