Innhold

Kan arbeidstakere som tar ut omsorgsdager/"hjemme med sykt barn-dager" permitteres?

Ja, arbeidstakere som tar ut omsorgsdager/"hjemme med sykt barn-dager" kan permitteres såfremt vilkårene for permittering foreligger og det er foretatt en saklig utvelgelse.

En ansatt kan ha rett til omsorgspenger i varslingsperioden (normalt 14 dager) før iverksettelse av permitteringen. Når permitteringen iverksettes, betaler arbeidsgiveren lønn i arbeidsgiverperioden (15 dager). Arbeidstakeren vil deretter kunne ha krav på dagpenger fra NAV.