Innhold

Kan det benyttes betinget permitteringsvarsel?

Spørsmål og svar

Et permitteringsvarsel skal normalt være ubetinget. Dette betyr at permitteringsvarselet ikke kan inneholde betingelser om at en permittering vil bli iverksatt om noe skjer eller ikke skjer. Det eneste unntaket for å bruke et betinget permitteringsvarsel er ved konflikt i egen bedrift.

Les mer om konflikt i egen bedrift

Dersom forholdene endrer seg, kan det gi grunnlag for å utsette permitteringen kortvarig. I slike tilfeller er det ikke nødvendig med nytt varsel med 14 dagers frist. Utsettelsen må likevel klargjøres i form av en ny fastsatt dato (ikke inntil videre). Dersom utsettelsen strekker seg utover fire uker, bør det gis nytt varsel. Konsekvensen av dette er at det løper en ny varslingsfrist.

Selv om bedriften bruker ubetinget varsel, kan varselet også trekkes tilbake når som helst før permitteringen iverksettes.

Les mer om permittering og få tilgang til maler