Innhold

Kan jeg utsette en varslet permittering?

Ønsker man å utsette en varslet permittering, kan man det, men man må gi beskjed til de som berøres så raskt som mulig. Det går åpenbart en grense for hvor lenge man kan utsette iverksettelsen. Er utsettelsen på mer enn 4 uker, bør man normalt gi
nytt varsel.

Man kan ikke holde folk løpende varslet om permittering slik at de til enhver tid kan sendes hjem på kortere varsel enn 14 dager.

Det er viktig at en utsettelse gis til en bestemt dato. Man kan altså ikke skrive "vi får se i morgen".