Innhold

Vi har forskuttert lønn til arbeidstakere etter arbeidsgiverperioden - hva er situasjonen?

Spørsmål og svar

Arbeidsgivere kan få refusjon for utbetalt lønn (inntil 6G) i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020.

Du skal ikke forskuttere lønn til ansatte for permitteringer som startet 20. april eller senere. Nav refunderer ikke lønn for permitteringer som starter etter denne datoen. 

Du kan søke om refusjon gjennom Nav sin portal (NAV.no)

Arbeidsgivere må fremme søknad om refusjon til Arbeids- og velferdsetaten innen 31. august 2020