Innhold

Permitteringsvarsel arbeidsstans i egen bedrift

Dette varsel benyttes når bedriftens egne ansatte kan bli tatt ut i streik.