Innhold

Permitteringsvarsel ved arbeidsstans hos bedriftens kunder/leverandører

Dette formularet benyttes når det er streik hos bedriftens kunder/leverandører og bedriften må gå til permittering