Innhold

Fordeler for IA-bedrifter

Mennesker snakker sammen i møte

Det er mange fordeler for bedrifter som inngår en IA-avtale. Her følger de viktigste:

Egen kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter
Kontaktpersonen kan hjelpe med å komme i gang med det systematiske IA-arbeidet, bistå i vanskelige enkeltsaker og bidra til å utløse økonomiske virkemidler. Dette er en gratis bistand til å få på plass en systematikk bedriften er lovpålagt å ha. 

Gratis kurs
Som IA-virksomhet får bedriften tilgang på en rekke gratis kurs fra NAV Arbeidslivssenter. Se www.nav.no for mer info. 

Økonomiske tilskudd til forebygging og tilrettelegging
IA-virksomheter kan søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med forebyggende tiltak for å forhindre sykefravær eller for å tilrettelegge ved sykdom.

Utvidet rett til egenmelding
Ansatte i IA-virksomheter har mulighet til å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense opptil åtte dager pr. fraværstilfelle. Hensikten er å øke oppmerksomheten på fravær som en del av et tillitsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og redusere besøk hos og sykmelding fra lege når det åpenbart er unødvendig.

IA-arbeid kan bidra til:

  • Bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær Systematisk IA-arbeid innebærer tett samarbeid og god dialog med de tillitsvalgte, med stor vekt på forebygging og god oppfølging av de som blir sykmeldte. Dette bidrar ofte også til et bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær.
  • Bedre omdømme Det å være IA-virksomhet og ha et godt arbeidsmiljø er viktig for omdømmet, ikke minst i forbindelse med rekruttering.