Innhold

Verktøy for fraværsregistrering

Et excell-basert verktøy for å føre fravær, få oversikt over fraværstyper, fraværsprosenter, samt mønster i fraværet.