Innhold

Artikkelarkiv

  1. Artikkel, Aldersgrenser

    Pensjonsopptjening etter fylte 67 år

    Hva betyr arbeid etter 67 år for pensjonen? Det kan avhenge av om man har innskudds- eller ytelsespensjon.

  2. Artikkel, Pensjon, forsikring og AFP, Aldersgrenser

    Dette må du vite om bedriftsintern aldersgrense og arbeidsmiljøloven

    Om aldersgrensen i din bedrift er 70 eller 72 år, vil avhenge av hvilken lov du plikter å følge. For de fleste i privat sektor er grensen 72 år.