Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel, NHO Gründer

  Hvilke forsikringer må du ha som gründer?

  Noen forsikringer er lovpålagt å ha, andre forsikringer kan det lønne seg å ha. Det er viktig å tenke over sannsynligheten for skade og hvilken evne du har til å bære de økonomiske tapene som kan følge av en skade. Så still deg noen kontrollspørsmål om hva som er viktig for din bedrift. En god regel er å tegne forsikring på det som vil ha stor betydning økonomisk dersom en skade skulle skje.

 2. NHO Gründer

  Viktige frister fra skatteetaten

  Det er en rekke frister for innleveringer man må forholde seg til. Feil eller sen levering kan medføre tvangsmulkt, tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr.

 3. NHO Gründer

  Scandic Hotels: Ønsker NHO Gründer velkommen

  I Scandic Hotels ønsker vi å handle og samarbeide med lokale småskala-leverandører over hele landet. Mangelfulle systemer hos nystartede bedrifter kan være et hinder for dette.

 4. NHO Gründer

  NHO Pensjon for gründere

  Å være grunder kan være en livsstil. Alt som ansatte tar for gitt, må grundere ordne selv: Offentlige krav, kontorleie, bedriftens forsikringer og ikke minst pensjon. Heldigvis kan NHO Pensjon hjelpe deg med det siste, så har du én ting mindre å tenke på!