Innhold

Artikkelarkiv

  1. Avvikende arbeidstidsordninger

    Ved passivt arbeid eller beredskapsvakt tillates lengre daglig og ukentlig arbeidstid. Innenfor bo- og behandlingskollektiver for unge med rus-/adferdsproblemer, er det mulig å fravike bestemmelsene om maksimal daglig og ukentlig arbeidstid.

  2. Når er søn- og helligdagsarbeid tillatt?

    Søndager og helligdager skal som utgangspunkt være arbeidsfrie dager. I enkelte tilfeller kan det gjøres unntak slik at søn- og helligdagsarbeid allikevel er tillatt.

  3. Dette er folketrygdens uføretrygd

    Uføretrygd skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade. Den nye uføretrygden i folketrygden har erstattet det som tidligere het uførepensjon.