Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Sykepenger for selvstendig næringsdrivende

  Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne forsikring hos NAV for å ha rett på sykepenger fra 1. dag.

 2. Når er reisetid arbeidstid?

  Utgangspunktet er at reise til og fra jobb ikke er arbeidstid. Det kan likevel oppstå unntak. For at reisetid skal kunne anses som arbeidstid må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

 3. Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

  Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiveren adgang til å ansette noen midlertidig i inntil 12 måneder, uten at behovet er av midlertidig karakter.

 4. Få hjelp fra NHOs eksperter

  Medlemsbedrifter i NHO kan få råd og hjelp av NHOs eksperter. Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet og svarer på alle generelle spørsmål knyttet til private anskaffelser og seriøsitetsarbeid.

 5. Bedriftene må ta et større ansvar gjennom sine innkjøp

  Det er ikke bare offentlige myndigheter som må ta ansvar, også næringslivet selv kan være en viktig bidragsyter i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Private innkjøpere («business to business») står for en betydelig del av anskaffelsesmarkedet. NHO mener at bedriftene må ta et større ansvar gjennom sine innkjøp, ved å bruke virksomheter som ikke bryter regelverket.

 6. Rekrutteringsklausuler

  Arbeidsgiver kan i enkelte situasjoner ha behov for å avtale rekrutteringsklausuler, blant annet ved virksomhetsoverdragelse.

 7. Slik kan du avtale kundeklausuler

  Noen ganger er det nødvendig å forhindre at tidligere arbeidstaker tar kontakt med bedriftens kunder. Etter arbeidsforholdets opphør kan arbeidstaker som utgangspunkt ta kontakt med hvem han vil, begrensninger trenger særskilt grunnlag. En kundeklausul kan være et slikt grunnlag.

 8. Artikkel

  – Endelig en pensjonsavtale som er enkel å forstå

  Da gründerbedriften Intelecy skulle velge pensjonsleverandør, falt valget på en avtale de faktisk skjønte bæret av – og som attpåtil var konkurransedyktig på pris.

 9. Artikkel, NHO Gründer

  Hvilke forsikringer må du ha som gründer?

  Noen forsikringer er lovpålagt å ha, andre forsikringer kan det lønne seg å ha. Det er viktig å tenke over sannsynligheten for skade og hvilken evne du har til å bære de økonomiske tapene som kan følge av en skade. Så still deg noen kontrollspørsmål om hva som er viktig for din bedrift. En god regel er å tegne forsikring på det som vil ha stor betydning økonomisk dersom en skade skulle skje.