Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  NHO Kurs: Konkurranserett

  Hvilke muligheter ligger i prosjektsamarbeid med en konkurrent? Samarbeid kan være aktuelt for små og store bedrifter som ønsker å delta i anbudskonkurranser. Samarbeid mellom konkurrenter er lov hvis du ikke kan løfte prosjektet alene, men ulovlig hvis du kan gi tilbud alene. Når Konkurransetilsynet styrker etterforskningen og metodene sine, er det viktig å kjenne reglene.

 2. Endringer i permitteringsregelverket fra 2019

  Endringer i regelverket innebærer blant annet en forlenget arbeidsgiverperioder.

 3. Anbefalte it-sikkerhetstiltak

  Norge er et av verdens mest digitaliserte land, noe som i tillegg til muligheter også gir oss nye sårbarheter og utfordringer. Det er satset mye på innovasjon og utvikling, men ikke like mye på utdanning og kompetanse innen IT-sikkerhet.

 4. Artikkel

  NHO Kurs: Økonomi for ikke-økonomer

  Har du en hverdag hvor du stadig har spørsmål angående økonomiske problemstillinger ? Dette kurset har som mål å gi deg innsikt i begreper og problemstillinger for å gi deg trygghet i økonomiske sammenhenger for din bedrift.

 5. Gode råd som forbereder deg på besøk fra Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter blir overholdt. Det gjennomføres både varslede og ikke-varslede tilsyn, og her har vi samlet noen råd til bedriftene som kan være nyttig ved slike tilsynsbesøk.

 6. Nye beregningsregler for sykepenger fra 1. januar 2019

  Beregningsperioden endres fra 4 uker til 3 måneder.

 7. Ny IA-avtale: Klargjør bedriftens rutiner for egenmelding

  Med ny IA-avtale kan flere arbeidstakere enn tidligere få mulighet til utvidet egenmelding ved sykdom. Det krever en aktiv handling fra bedriftene å bruke handlingsrommet i loven.

 8. Artikkel

  Ny IA-avtale fra 1. januar 2019

  Partene ble 18. desember enig om ny IA-avtale. Det er ikke lengre nødvendig å tegner avtale på bedriftsnivå.  I tillegg blir det utviklet bedre, mer tilgjengelige verktøy, og utvalgte bransjer får ekstra oppfølging .

 9. Arbeidstid og lønn på røde dager

  Desember en måned med flere røde dager. Hvordan reguleres arbeidstid og eventuell lønn på disse helligdagene?