Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel, Spørsmål og svar

  Kan en sykmeldt komme tilbake til arbeid før sykemeldingsperioden er utløpt?

  Sykmeldte kan gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til NAV eller lege. Den sykmeldte trenger bare å gjøre en avtale med arbeidsgiver.

 2. Artikkel

  NHO Nettkurs: HMS for daglige ledere (§ 3-5-kurs)

  Lovpålagt kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) for ledere. Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at arbeidsgiver skal ha opplæring i HMS, og kunne dokumentere dette.

 3. Artikkel, HMS-kurs og opplæring

  Kursleder: Helene Myhre Danmo

  Kursleder HMS Grunnkurs arbeidsmiljø

 4. Artikkel

  HMS for gründere: Hva må jeg gjøre

  Det finnes en rekke lovkrav man må forholde seg til som arbeidsgiver, også når det gjelder HMS og arbeidsmiljø. Det viktigste er likevel at du har tenkt over hva som kan utgjøre en risiko hos deg, og eventuelt ha noen tiltak for å redusere risiko.

 5. Artikkel

  Personopplysninger om lovovertredelser

  Opplysninger om en persons straffedommer og lovovertredelser er personopplysninger. Det er strenge vilkår for bedrifter for å behandle slike opplysninger.

 6. Artikkel

  Sensitive opplysninger og behandlingsgrunnlag

  Det er strenge regler om beskyttelse av sensitive opplysninger. En bedrift som skal behandle slike opplysninger må derfor grundig sikre seg at riktig behandlingsgrunnlag er på plass.

 7. Artikkel

  NHO Kurs: Lokale lønnsforhandlinger

  Hvordan skape en felles forståelse for hva som er et riktig resultat i de lokale forhandlingene?