Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Tunge løft

  Tunge løft uten vridning eller bøying av ryggsøylen tåler vi normalt godt, men det kan likevel gi umiddelbare, forbigående smerter i form av muskel- eller senestrekk, og muskeltretthet som følge av statisk belastning.

 2. Artikkel

  Biologisk helsefare

  Forskrift om biologiske faktorer stiller krav om at arbeidstakerne i alle bransjer og alle yrker skal ha beskyttelse mot helseskade fra mikroorganismer og stoffer fra dem.

 3. Artikkel

  Risikovurdering av kjemikalier

  Ved risikovurdering av kjemikalier, må det tas hensyn til kjemikalienes iboende egenskaper, bruksmengde og bruksmåte.

 4. Artikkel

  Stoffkartotek

  Et stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten. 

 5. Artikkel

  Konfliktløsing

  Konflikter er en naturlig del av et arbeidsmiljø. Konflikten i seg selv er ikke en negativ arbeidsmiljøfaktor, men håndteres ikke konflikter, kan det vokse til et arbeidsmiljøproblem og i verste fall psykososiale problemer for de involverte.

 6. Artikkel

  Hva er IA?

  Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til det beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

 7. Artikkel

  Fordeler for IA-bedrifter

  Det er mange fordeler for bedrifter som inngår en IA-avtale. Her følger de viktigste:

 8. Artikkel

  Livsfasepolitikk og seniorpolitikk

  En livsfaseorientert personalpolitikk er tilpasset de behovene som den enkelte medarbeider har i de forskjellige fasene av yrkeslivet. Behovene kan være knyttet til jobb, familie, fritid og livssituasjon for øvrig.

 9. Artikkel

  Avskjed eller oppsigelse?

  Om du vurderer å si opp en medarbeider, må du først tenke igjennom hvilke muligheter loven åpner for.