Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel, Diskriminering

  Dette er diskriminering i arbeidslivet

  Det er forbudt med usaklig forskjellsbehandling, men ikke at all forskjellsbehandling er usaklig.

 2. Artikkel

  Eksponeringsregister

  Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 31 stiller krav om å føre register over arbeidstakere som er eksponert for visse helseskadelige forhold.

 3. Artikkel, Spørsmål og svar

  Hvem skal ha tilgang til stoffkartoteket?

  De ansatte som bruker kjemikalier skal ha tilgang til stoffkartoteket. I tillegg nevner lovverket andre som skal ha tilgang.

 4. Artikkel

  Kindereggeffekten

  Hva skal til for at arbeidsmiljøet skal fremme produktivitet? - Det er mange som tror de vet hva et godt arbeidsmiljø er.

 5. Artikkel

  Skatt for utlendinger

  Utenlandske statsborgere er skattepliktige på lik linje med norske statsborgere.

 6. Artikkel, Pensjon

  Hva er obligatorisk tjenestepensjon?

  OTP står for obligatorisk tjenestepensjon, og må etableres av alle bedrifter.

 7. Artikkel, Varslere

  Varsling: Fem ting lederen må tenke på

  Ved å lage gjennomtenkte rutiner for varsling kan man gjøre en vanskelig situasjon enklere for alle parter.

 8. Artikkel

  Opplæringskrav som gjelder "alle" ansatte

  Noen opplæringsområder gjelder alle uansett bransje. I tillegg er det en rekke områder hvor arbeidsgiver er pålagt å tilpasse opplæring basert på risiko.

 9. Artikkel, Varslere

  Dette mener NHO om varsling

  Det skal ikke være slik i norske bedrifter at den som tar opp kritikkverdige forhold straffes - formelt eller uformelt.