Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  Basert på arbeidsgivers risikovurdering skal det gis dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk.

 2. Artikkel

  Krav til HMS-kurs for leder

  Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

 3. Artikkel

  Særregler i fiskeindustrien

  Fiskeforedlingsbedrifter er unntatt fra lov om lønnsplikt under permittering, jf. permitteringslønnsloven § 1 (3). For fiskeindustribedrifter gjelder det således ingen lønnsplikt ved permitteringer etter denne loven.

 4. Artikkel

  Arbeidsrelatert stress

  Psykososiale risikoer og arbeidsrelatert negativt stress er blant de største utfordringene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette har en betydelig innvirkning på helsetilstanden til enkeltpersoner og på organisasjoner og nasjonale økonomier.

 5. Artikkel

  Når kan en vikar kreve å bli fast ansatt i stedet?

  I mange bransjer er det et tema at medarbeidere går lenge i forskjellige vikariater. Når får medarbeideren krav på fast stilling?

 6. Artikkel

  Rett til redusert arbeidstid?

  En del arbeidstakere kan ha behov for og rett til redusert arbeidstid - av ulike grunner. Noen ganger skyldes det helseproblemer, andre ganger småbarn eller andre omsorgsoppgaver.

 7. Artikkel

  Lovfestet krav om pauser

  I henhold til Arbeidsmiljølovens § 10-9 har arbeidstaker krav på minst en pause dersom den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer. Dersom den daglige arbeidstiden er minst 8 timer, har arbeidstaker krav på en samlet pause på minst en halv time.

 8. Artikkel

  Lovfestet krav om hviletid

  Det er kravet til daglig og ukentlig hviletid som setter begrensningene for hvor mye arbeidstaker kan arbeide i løpet av 24 timer (døgn) og i løpet av en sjudagersperiode (uke).

 9. Artikkel

  Avvikende arbeidstidsordninger

  Ved passivt arbeid eller beredskapsvakt tillates lengre daglig og ukentlig arbeidstid. Innenfor bo- og behandlingskollektiver for unge med rus-/adferdsproblemer, er det mulig å fravike bestemmelsene om maksimal daglig og ukentlig arbeidstid.

 10. Artikkel

  Dette er folketrygdens uføretrygd

  Uføretrygd skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade. Den nye uføretrygden i folketrygden har erstattet det som tidligere het uførepensjon.