Innhold

Artikkelarkiv

 1. Hva er frontfagsmodellen?

  Industrien har i mesteparten av etterkrigstiden vært retningsgivende for øvrige tariffområder i lønnsforhandlingene i Norge.

 2. Permittering grunnet streik

  Når kan bedriften permittere ansatte som ikke er omfattet av streiken?

 3. Stillingsvurdering

  De ulike stillingene i en bedrift løser forskjellige oppgaver og har ulikt ansvar. Dette har betydning for lønn.

 4. Din bedrifts lønnspolitikk

  En bedrifts lønnspolitikk er svaret på spørsmålet "Hva ønsker vi å oppnå med lønnssystemet", eller svaret på "hva er det som bør føre til lønnstillegg i vår virksomhet".

 5. Slik forhandler du lønn - 10 gode råd

  Vi har utarbeidet noen råd i forkant av lokale forhandlinger.

 6. Sympatistreik

  Sympatiaksjon er arbeidsstans, streik i egen bedrift og har som eneste formål å gi støtte til lovlig arbeidskamp i annen bedrift. Sympatiaksjon er således et unntak fra fredsplikten i tariffperioden.

 7. Individuelle lønnsvurderinger

  I de fleste jobber avhenger resultatet av medarbeiderens måte å utføre arbeidet på. Dette kan gi grunnlag for ulik lønn.

 8. Streik og arbeid under konflikt: Dette må du vite

  Hvem kan streike, hva skjer når streiken inntreffer og hvordan søker man dispensasjon?

 9. Ord og uttrykk i lønnsoppgjør

  Her finner du en nyttig liste over ord og uttrykk ofte brukt i forbindelse med lønnsoppgjør.