Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel, Lærlinger

  Hvem er hvem i lærlingordningen?

  Dette er de viktigste aktørene du bør kjenne til

 2. Artikkel

  Ergonomi

  God ergonomi handler om å tilpasse omgivelsene til det som er naturlig for kroppen. Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig.

 3. Spørsmål og svar

  Hva kan jeg gjøre dersom jeg mistenker svart arbeid/sosial dumping?

  Ved mistanke om arbeidslivskriminalitet kan man sende tips til Arbeidstilsynet på tips.arbeidstilsynet.no eller skatteetaten på telefon 800 80 000.

 4. Spørsmål og svar

  Hvordan kan jeg unngå å bidra til arbeidslivskriminalitet?

  Den viktigste måten å unngå å bidra til arbeidslivskriminalitet er å stille krav til sine leverandører og underleverandører. Viktige indikatorer er:  antall underleverandører og om prisen er "for lav". Se sjekkliste mot arbeidslivskriminalitet her.