Innhold

Artikkelarkiv

  1. Artikkel, Arbeidstid og ferie

    Disse gruppene har unntak fra arbeidstidsreglene

    Enkelte funksjoner, yrker og tariffområder kan unntas fra de vanlige arbeidstidsreglene.

  2. Artikkel, Arbeidstid og ferie, Overtid og merarbeid

    Hvor mye overtid er tillatt?

    Hovedregelen er at arbeid ut over den avtalte arbeidstiden bare er tillatt der hvor "det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov".

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: