Innhold

Artikkelarkiv

  1. Artikkel, Bedriftens sykefravær

    Sykefravær i NHO-bedrifter

    NHO/Avdeling Lønn og tariff utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter,  med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler. Etter innføring av a-ordningen har det vært en utfordring å få riktige tall for egenmeldt fravær. Statistikken omhandler derfor kun legemeldt fravær. Fra 2. kvartal 2017 vil egenmeldt fravær igjen bli en del av statistikken.

  2. Artikkel, Bedriftens sykefravær

    Hva koster sykefravær?

    En ukes sykefravær kostet i snitt 14 900 kroner i 2015. Estimatet er beregnet på bakgrunn av en Sintef-undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter i 2010