Innhold

Artikkelarkiv

  1. Artikkel, Bedriftens sykefravær

    Statistikk for sykefravær i NHO-bedrifter

    NHO ved avdeling Lønn og tariff utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter,  med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler.

  2. Artikkel, Bedriftens sykefravær

    Hva koster sykefravær?

    En ukes sykefravær kostet i snitt 14 900 kroner i 2015. Estimatet er beregnet på bakgrunn av en Sintef-undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter i 2010