Innhold

Artikkelarkiv

  1. Artikkel, Leie inn arbeidskraft

    Dette er likebehandlingsprinsippet

    Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom arbeidstakeren var direkte ansatt i innleievirksomhet for å utføre samme arbeid.