Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Etterlattepensjon

  Etterlattepensjonsordningen gir pensjon til gjenlevende ektefelle, samboer eller barn, dersom arbeidstakeren går bort.

 2. Artikkel

  Hva er hybridpensjon?

  Hybridpensjon er en mellomløsning mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon, og reguleres av tjenestepensjonsloven.

 3. Artikkel

  Dette er ytelsespensjon

  Ytelsespensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon. Ordningen skal omfatte alle ansatte i bedriften som har fylt 20 år, og som har minst 20 prosent stilling.

 4. Artikkel

  Dette er innskuddspensjon

  Innskuddsbaserte tjenestepensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon, og er regulert av lov om innskuddspensjon.

 5. Artikkel

  Slik fungerer folketrygdens alderspensjon

  Pensjonsreformen i Folketrygden i 2011 innførte nye regler for alderspensjon, med en gradvis innfasing av nytt regelverk.

 6. Artikkel

  Hvem skal være med i OTP-ordningen?

  Som hovedregel omfattes alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år og har en stillingsprosent på 20 prosent eller mer. Det er i tillegg et krav at den ansatte er pliktig medlem i folketrygden.

 7. Artikkel, Artikkel

  Nedbemanning – utvelgelse blant flere arbeidstakere

  Når en bedrift har besluttet å nedskalere staben, oppstår spørsmålet om hvilke ansatte som skal vurderes i en oppsigelsesprosess. Det må foretas et utvalg, basert på nærmere angitte kriterier.

 8. Artikkel, Ansettelser og rekruttering

  Hvordan skal en konkurranseklausul kompenseres?

  Dersom det gjøres gjeldende en konkurranseklausul, har arbeidstaker krav på en økonomisk kompensasjon. Kunde- og rekrutteringsklausuler gir derimot ikke noe slikt krav, med mindre det er avtalt mellom partene.

 9. Artikkel, Ansettelser og rekruttering

  Slik kan du avtale konkurranseklausuler

  Noen ganger ønsker man å begrense medarbeiderens adgang til å begynne hos en konkurrent. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold kan inngås i forbindelse med ansettelsen, under arbeidsforholdet og i forbindelse med arbeidsforholdets opphør.

 10. Artikkel, Leie inn arbeidskraft

  Dette er likebehandlingsprinsippet

  Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom arbeidstakeren var direkte ansatt i innleievirksomhet for å utføre samme arbeid.