Innhold

Artikkelarkiv

 1. Kontroll og overvåkning på arbeidsplassen

  Bedriftene har ofte et legitimt behov for å styre produksjonen og kontrollere ressursbruken eller uønsket eller ulovlige handlinger på arbeidsplassen. Samtidig har de ansatte krav på personvern og privatliv også på jobb. Lovverket inneholder regler om innføring av kontrolltiltak, og om bruk av personopplysninger som blir samlet inn gjennom kontrolltiltakene.

 2. Artikkel

  Derfor bør du velge NHO Pensjon

  NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand. Dette er en god, trygg og enkel innskuddspensjonsordning for NHOs medlemsbedrifter.

 3. Artikkel

  Fire gode grunner til å velge NHO Forsikring

  Spar tid, få en bedre oversikt, profesjonell rådgivning og forsikringer skreddersydd din bedrift.

 4. Artikkel

  Hvilke produkter inngår i NHO Pensjon?

  Innskuddspensjon og tilhørende forsikring for innskuddsfritak er hovedproduktene i NHO Pensjon. Bedriften står fritt til å velge hvordan innskuddspensjonsordningen utformes.

 5. Artikkel

  To ulike betjeningsformer

  Bedrifter som inngår avtale om NHO Pensjon, kan velge mellom to ulike betjeningsformer: En enkel og rimelig betjeningsordning med gode digitale løsninger som dekker de fleste behov, eller en ordning med utvidet og tettere oppfølging.

 6. Artikkel

  Personforsikringer

  NHO Forsikring tilbyr yrkesskadeforsikring, en av markedets beste personforsikringer og reiseforsikring.

 7. Artikkel

  Skadeforsikring

  Det finnes mange forsikringer som kan minimere uforutsette skader for din bedrift. NHO Forsikring tilbyr næringslivsforsikring, en fleksibel forsikringspakke som kan tilpasses din bedrift. I tillegg kan du tegne driftsavbruddforsikring, transportforsikring, prosjektforsikring og næringsbyggforsikring.

 8. Artikkel

  Hvilke muligheter gir NHO Pensjon?

  NHO Pensjon er en komplett, enkel og god løsning for innskuddspensjon. I tillegg til pensjonssparing er det lovpålagte innskuddsfritaket, som sikrer dine ansatte fortsatt sparing til pensjon om de blir uføre, alltid inkludert i ordningen.

 9. Artikkel

  Bil- og motorforsikring

  Forsikre dine firmabiler, lastebiler og arbeids- og anleggsmaskiner.

 10. Artikkel

  Årsoppgave for 2018

  Fristen for å innlevere årsoppgaven er ute og det vil bli foretatt skjønnsmessig beregning av medlemskontingenten for 2018 den 25. juni. Dette gjelder ikke for medlemmer som har bedt om utsettelse til etter denne dato.