Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Hva er den norske modellen?

  NHO er den viktigste aktøren på arbeidsgiversiden når det gjelder lønnsutviklingen i Norge. Den norske modellen for lønnsdannelse er kjennetegnet ved at partene i arbeidslivet evner å samordne utviklingen på tvers av bransjer og mellom privat og offentlig sektor.

 2. Artikkel

  Slik innføres et lønnssystem

  Bidrar bedriftens lønnssystem til å tiltrekke og beholde medarbeidere med rett kompetanse? Opplever medarbeiderne at det lønner seg å bidra? Last ned NHOs veileder om lønnssystemer i bedriften her.

 3. Artikkel

  Permittering grunnet streik

  Når kan bedriften permittere ansatte som ikke er omfattet av streiken?

 4. Artikkel

  Slik gjennomføres tariffoppgjøret

  Det er tariffoppgjør i NHO hvert år. Men tariffavtalene inngås for to år om gangen, så det er bare hvert annet år vi forhandler om hele tariffavtalen. Det er dette som kalles tariffrevisjon, eller "hovedoppgjør".

 5. Artikkel

  Hva er frontfagsmodellen?

  Industrien har i mesteparten av etterkrigstiden vært retningsgivende for øvrige tariffområder i lønnsforhandlingene i Norge.

 6. Artikkel

  Stillingsvurdering

  De ulike stillingene i en bedrift løser forskjellige oppgaver og har ulikt ansvar. Dette har betydning for lønn.

 7. Artikkel

  Hva er lokale forhandlinger, og sjekkliste for gjennomføring

  De lokale lønnsforhandlingene er en stor del av den samlede lønnsveksten i privat sektor.

 8. Artikkel

  Din bedrifts lønnspolitikk

  En bedrifts lønnspolitikk er svaret på spørsmålet "Hva ønsker vi å oppnå med lønnssystemet", eller svaret på "hva er det som bør føre til lønnstillegg i vår virksomhet".

 9. Artikkel

  Sympatistreik

  Sympatiaksjon er arbeidsstans, streik i egen bedrift og har som eneste formål å gi støtte til lovlig arbeidskamp i annen bedrift. Sympatiaksjon er således et unntak fra fredsplikten i tariffperioden.

 10. Artikkel

  Individuelle lønnsvurderinger

  I de fleste jobber avhenger resultatet av medarbeiderens måte å utføre arbeidet på. Dette kan gi grunnlag for ulik lønn.