Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Skatt for utlendinger

  Utenlandske statsborgere er skattepliktige på lik linje med norske statsborgere.

 2. Artikkel, Pensjon

  Hva er obligatorisk tjenestepensjon?

  OTP står for obligatorisk tjenestepensjon, og må etableres av alle bedrifter.

 3. Artikkel, Varslere

  Varsling: Fem ting lederen må tenke på

  Ved å lage gjennomtenkte rutiner for varsling kan man gjøre en vanskelig situasjon enklere for alle parter.

 4. Artikkel

  Opplæringskrav som gjelder "alle" ansatte

  Noen opplæringsområder gjelder alle uansett bransje. I tillegg er det en rekke områder hvor arbeidsgiver er pålagt å tilpasse opplæring basert på risiko.

 5. Artikkel, Varslere

  Dette mener NHO om varsling

  Det skal ikke være slik i norske bedrifter at den som tar opp kritikkverdige forhold straffes - formelt eller uformelt.

 6. Artikkel, Permittering

  Permittering i konflikt

  Når kan bedriften permittere ansatte som ikke er omfattet av streik?

 7. Artikkel, Aldersgrenser

  Pensjonsopptjening etter fylte 67 år

  Hva betyr arbeid etter 67 år for pensjonen? Det kan avhenge av om man har innskudds- eller ytelsespensjon.

 8. Artikkel

  Lavere aldersgrenser på grunn av helse eller sikkerhet

  Hva skal til for at bedriften kan sette lavere aldersgrense enn 70 år begrunnet i hensyn til helse eller sikkerhet?

 9. Artikkel

  Drøft bedriftsinterne aldersgrenser med de tillitsvalgte

  Arbeidsgiver skal drøfte spørsmål om innføring og eventuell videreføring av bedriftsinterne aldersgrenser med de tillitsvalgte.