Innhold

Artikkelarkiv

 1. Personvernverktøy for NHOs medlemsbedrifter

  NHOs personvernverktøy gir din bedrift et godt grunnlag for å etterleve kravene i personvernforordningen (GDPR) og den norske personopplysningsloven.

 2. Artikkel

  Utleie av arbeidskraft innen landbruk

  På denne siden finner du standarddokumenter og veiledning knyttet til utleie av arbeidstakere til andre enn medlemmer i landbrukstjenesten.

 3. Dette må arbeidsgiver betale når ansatte permitteres

  Når varselsfristen er ute og permitteringen starter, må arbeidsgiver betale lønn i 10 arbeidsdager.

 4. Oppsigelse ved sykefravær

  Det er en rekke hensyn å ta dersom man vurderer sykefravær som mulig grunnlag for oppsigelse.

 5. Gradert sykemelding

  Gradert sykemelding er en hovedstrategi i IA-arbeidet. Ved sykmelding skal pasienten komme raskest mulig tilbake i lønnet arbeid. Dersom sykmelding er nødvendig, skal førstevalget være gradert sykmelding.

 6. Farlig avfall

  Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året, skal avfallet leveres til godkjent mottak minst en gang i året.

 7. Returordninger

  Utvidet produsentansvar innebærer at næringslivet tar ansvar for å finansiere avfallshåndteringen av sine produkter. For å ivareta dette produsentansvaret har næringslivet opprettet ulike returordninger.

 8. Miljøsertifiseringer

  Det finnes flere kjente sertifikatordninger innen miljø. Her vil vi si litt om de sertifikater som dokumenterer virksomhetens miljøarbeid.