Innhold

Artikkelarkiv

 1. Forurensing og utslipp

  Plikt til å unngå forurensning: Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift.

 2. Avfall

  De fleste virksomheter produserer avfall. Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

 3. Seks ting du kan gjøre for å øke kvinneandelen i ledelsen

  Hvordan sikrer du bredest mulig rekrutteringsgrunnlag når du skal fylle lederlaget i din bedrift? Disse rådene er basert på erfaringer fra de som har lykkes med å øke kvinneandelen i ledelse.

 4. NHOs tariffavtaler

  Hvor mye man får i lønn beror både på tariffavtalen og på lokale lønnsordninger.

 5. Politisk demonstrasjonsstreikstreik

  Demonstrasjonsaksjoner faller utenfor arbeidstvistlovens definisjon av streik, og vil under gitte forutsetninger ikke være i strid med fredsplikten.

 6. Dispensasjon fra streik

  Fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan unntaksvis og i helt spesielle tilfeller, gi grunnlag for hel eller delvis dispensasjon fra streik.

 7. Streik i tariffoppgjør

  De fleste tariffrevisjoner løses med enighet mellom partene, ofte etter en tid med mekling. Men det er heller ikke uvanlig at en del overenskomster revideres uten bistand av riksmekler.

 8. Arbeidsgivers rettigheter ved sykefravær

  Arbeidsgiver har både plikter og rettigheter i oppfølging av sykefravær.

 9. Slik bruker du prøvetiden riktig

  I prøvetiden har arbeidsgiver en noe romsligere adgang enn ellers til å avslutte arbeidsforholdet, men det betyr ikke at man uten videre kan avslutte arbeidsforholdet når prøvetiden utløper.