Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel, Pensjon, forsikring og AFP, Aldersgrenser

  Dette må du vite om bedriftsintern aldersgrense og arbeidsmiljøloven

  Om aldersgrensen i din bedrift er 70 eller 72 år, vil avhenge av hvilken lov du plikter å følge. For de fleste i privat sektor er grensen 72 år.

 2. Artikkel

  Oppsigelse i prøvetiden

  Prøvetid gir arbeidsgiver mulighet til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet.

 3. Artikkel, Ferie

  Ferieloven: Hvem bestemmer når ferien skal tas?

  Det er arbeidsgiver som har styringsrett på ferieavviklingen, men både lov og avtaler setter grenser for styringsretten.

 4. Artikkel, Ferie

  Feriepengene: Slik beregner du ansattes grunnlag

  Det er fire typer utbetalinger som ikke skal med i feriepengegrunnlaget.

 5. Artikkel

  Advokathjelp og rådgivning

  Medlemmene kan få hjelp til spørsmål om tariff, arbeidsrett, HMS og offentlige anskaffelser m.m.

 6. Artikkel, Arbeidstid og ferie

  Ledende og særlig uavhengig stilling - unntak fra arbeidstidsbestemmelsene

  Enkelte funksjoner, yrker og tariffområder kan unntas fra de vanlige arbeidstidsreglene.

 7. Artikkel

  Kan den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes?

  Ved gjennomsnittsberegning vil det å jobbe en lengre arbeidsdag bli direkte kompensert ved tilsvarende fri en annen periode.

 8. Artikkel, Arbeidstid og ferie, Overtid og merarbeid

  Hvor mye overtid er tillatt?

  Hovedregelen er at arbeid ut over den avtalte arbeidstiden bare er tillatt der hvor "det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov".

 9. Artikkel

  Spar penger

  NHO er et stort innkjøpsfelleskap og kan tilby svært gode ordninger på pensjon, forsikring og en rekke varer og tjenester.

 10. Artikkel

  Sertifisert opplæring og personlig sertifikat

  For noen typer av arbeidsutstyr er det krav om opplæring fra sertifisert instruktør eller også et eget, personlig sertifikat.