Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Personlig verneutstyr

  Arbeidet skal i utgangspunktet legges opp slik at arbeidstakerne ikke blir utsatt for farlige forhold. Når dette ikke er mulig, skal hensiktsmessig personlig verneutstyr stilles til rådighet for arbeidstakerne.

 2. Artikkel, Diskriminering

  Vanlige arbeidssituasjoner der forskjellsbehandling skjer

  Mange mener at de er diskriminert på grunn av kjønn, ofte som følge av graviditet eller fødsel. Andre sentrale grunnlag for diskrimineringspåstander er religion, alder og funksjonsnedsettelse.

 3. Artikkel, Diskriminering

  Dette er diskriminering i arbeidslivet

  Det er forbudt med usaklig forskjellsbehandling, men ikke at all forskjellsbehandling er usaklig.

 4. Artikkel

  Eksponeringsregister

  Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 31 stiller krav om å føre register over arbeidstakere som er eksponert for visse helseskadelige forhold.

 5. Artikkel, Spørsmål og svar

  Hvem skal ha tilgang til stoffkartoteket?

  De ansatte som bruker kjemikalier skal ha tilgang til stoffkartoteket. I tillegg nevner lovverket andre som skal ha tilgang.

 6. Artikkel

  Kindereggeffekten

  Hva skal til for at arbeidsmiljøet skal fremme produktivitet? - Det er mange som tror de vet hva et godt arbeidsmiljø er.

 7. Artikkel

  Skatt for utlendinger

  Utenlandske statsborgere er skattepliktige på lik linje med norske statsborgere.

 8. Artikkel, Pensjon

  Hva er obligatorisk tjenestepensjon?

  OTP står for obligatorisk tjenestepensjon, og må etableres av alle bedrifter.

 9. Artikkel, Varslere

  Varsling: Fem ting lederen må tenke på

  Ved å lage gjennomtenkte rutiner for varsling kan man gjøre en vanskelig situasjon enklere for alle parter.