Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  HMS lønner seg

  Ja, godt arbeidsmiljø ER god butikk! Kunnskap som har kommet fram de siste årene har vist at arbeidsmiljøtiltak kan være en investering hvis det gjøres på riktig måte.

 2. Artikkel

  HMS-regelverk

  Det finne mye HMS-regelverk, og det varierer fra bransje til bransje hvilke krav man er omfattet av. Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften er, sammen med Arbeidsmiljøforskriftene, de mest sentrale.

 3. Artikkel

  Hvorfor HMS-arbeid?

  HMS-arbeid er lovpålagt i alle virksomheter, og således noe man "må" gjøre. Men fordelene med å arbeide systematisk med HMS er langt flere enn at man er lovlydig.

 4. Artikkel

  Tunge løft

  Tunge løft uten vridning eller bøying av ryggsøylen tåler vi normalt godt, men det kan likevel gi umiddelbare, forbigående smerter i form av muskel- eller senestrekk, og muskeltretthet som følge av statisk belastning.

 5. Artikkel

  Biologisk helsefare

  Forskrift om biologiske faktorer stiller krav om at arbeidstakerne i alle bransjer og alle yrker skal ha beskyttelse mot helseskade fra mikroorganismer og stoffer fra dem.

 6. Artikkel

  Risikovurdering av kjemikalier

  Ved risikovurdering av kjemikalier, må det tas hensyn til kjemikalienes iboende egenskaper, bruksmengde og bruksmåte.

 7. Artikkel

  Stoffkartotek

  Et stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten. 

 8. Artikkel

  Konfliktløsing

  Konflikter er en naturlig del av et arbeidsmiljø. Konflikten i seg selv er ikke en negativ arbeidsmiljøfaktor, men håndteres ikke konflikter, kan det vokse til et arbeidsmiljøproblem og i verste fall psykososiale problemer for de involverte.

 9. Artikkel

  Hva er IA?

  Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til det beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.