Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Fordeler for IA-bedrifter

  Det er mange fordeler for bedrifter som inngår en IA-avtale. Her følger de viktigste:

 2. Artikkel

  Livsfasepolitikk og seniorpolitikk

  En livsfaseorientert personalpolitikk er tilpasset de behovene som den enkelte medarbeider har i de forskjellige fasene av yrkeslivet. Behovene kan være knyttet til jobb, familie, fritid og livssituasjon for øvrig.

 3. Artikkel

  Avskjed eller oppsigelse?

  Om du vurderer å si opp en medarbeider, må du først tenke igjennom hvilke muligheter loven åpner for.

 4. Artikkel

  Spørsmål 2

  ingress til spørsmål

 5. Artikkel, Spørsmål og svar

  Hva er lurt å tenke på i beredskapsarbeidet?

  All beredskap baseres på den enkelte bedrifts situasjon. Hvilke situasjoner kan oppstå hos oss?

 6. Artikkel, Bedriftens sykefravær

  Hva koster sykefravær?

  En ukes sykefravær kostet i snitt 14 900 kroner i 2015. Estimatet er beregnet på bakgrunn av en Sintef-undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter i 2010

 7. Artikkel

  Alenearbeid

  Arbeid alene skal risikovurderes i hvert enkelt tilfelle, og man må sørge for nødvendige rutiner og opplæring for å sikre arbeidstaker.

 8. Artikkel, Utenlandsk arbeidskraft

  Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

  Det er ingen minstelønnslov i Norge, men i praksis stilles det krav til lønnsnivå både ved ansettelse og innleie av utenlandsk arbeidskraft.

 9. Artikkel, Lærlinger

  Derfor bør du ha lærlinger

  Ved å bli lærebedrift sikrer du bedriftens og bransjens fremtidige kompetansebehov.