Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Opplæringskrav som gjelder "alle" ansatte

  Noen opplæringsområder gjelder alle uansett bransje. I tillegg er det en rekke områder hvor arbeidsgiver er pålagt å tilpasse opplæring basert på risiko.

 2. Artikkel, Varslere

  Dette mener NHO om varsling

  Det skal ikke være slik i norske bedrifter at den som tar opp kritikkverdige forhold straffes - formelt eller uformelt.

 3. Artikkel, Permittering

  Permittering i konflikt

  Når kan bedriften permittere ansatte som ikke er omfattet av streik?

 4. Artikkel, Aldersgrenser

  Pensjonsopptjening etter fylte 67 år

  Hva betyr arbeid etter 67 år for pensjonen? Det kan avhenge av om man har innskudds- eller ytelsespensjon.

 5. Artikkel

  Lavere aldersgrenser på grunn av helse eller sikkerhet

  Hva skal til for at bedriften kan sette lavere aldersgrense enn 70 år begrunnet i hensyn til helse eller sikkerhet?

 6. Artikkel

  Drøft bedriftsinterne aldersgrenser med de tillitsvalgte

  Arbeidsgiver skal drøfte spørsmål om innføring og eventuell videreføring av bedriftsinterne aldersgrenser med de tillitsvalgte.

 7. Artikkel, Pensjon, forsikring og AFP, Aldersgrenser

  Dette må du vite om bedriftsintern aldersgrense og arbeidsmiljøloven

  Om aldersgrensen i din bedrift er 70 eller 72 år, vil avhenge av hvilken lov du plikter å følge. For de fleste i privat sektor er grensen 72 år.

 8. Artikkel

  Oppsigelse i prøvetiden

  Prøvetid gir arbeidsgiver mulighet til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet.

 9. Artikkel, Ferie

  Ferieloven: Hvem bestemmer når ferien skal tas?

  Det er arbeidsgiver som har styringsrett på ferieavviklingen, men både lov og avtaler setter grenser for styringsretten.