Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Støy til ytre miljø

  Når støy blir forurensing: Driver du en virksomhet så skal du ha en oversikt over det støynivået som virksomheten genererer.

 2. Artikkel

  Vibrasjoner

  Vi skiller mellom hånd/armvibrasjoner og helkroppsvibrasjoner

 3. Artikkel

  Støy og arbeidsmiljø

  Støy er definert som uønsket lyd. Det kan derfor variere fra person til person hva som oppleves som støy.

 4. Artikkel

  Når har man krav på permisjon?

  Etter arbeidsmiljøloven (AML) kan man ha krav på permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon, barns og barnepassers sykdom, omsorg for og pleie av nære pårørende, utdannelse, militærtjeneste, offentlige verv og religiøse høytider

 5. Artikkel, Lærlinger

  11 ting du må vite om lærlinger

  Lønn? Overtid? Pensum? Svenneprøven? Funker det bare ikke helt? Les om løsningen her.

 6. Artikkel

  Sikkerhetskultur

  Sikkerhetskultur henger sammen med organisasjonskultur, og kan være vanskelig å skille. Vi kan si at sikkerhetskultur handler om den delen av organisasjonskulturen som retter seg mot sikkerheten. Det er organisasjonens evne til å styre sikkerhet.

 7. Artikkel

  Sikkerhet og sikring

  Hva er sikkerhet? Selv om de fleste har et forhold til begrepet er det ikke enkelt å definere. For hva er sikkerhet, og hvordan måler vi det? Ofte blir sikkerhet relatert til hva sikkerhet ikke er, nemlig fravær av sikkerhet, som i antall dødsfall og ulykker.

 8. Artikkel

  Beredskapsplaner

  En beredskapsplan er en enkel plan som beskriver hva som må gjøres i en krisesituasjon.

 9. Artikkel, Offentlige anskaffelser

  NHOs eksperter kan hjelpe din bedrift

  Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie. Medlemsbedrifter i NHO kan få råd og hjelp av NHOs anskaffelseseksperter. Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet og svarer på alle generelle spørsmål.

 10. Artikkel

  Ansvar for HMS hos underleverandør

  Flere bedrifter har avtaler med ulike underentreprenører som utfører arbeid på oppdrag fra dem. Hvilke krav stilles til bedriftene i forhold til HMS overfor disse entreprenørene?