Innhold

Artikkelarkiv

 1. Sykepenger: Refusjon ut over arbeidsgiverperioden

  Rundt 70 % av arbeidsgivere forskutterer lønn under sykdom. I forbindelse med innføring av ny digital sykmeldingsordning har NHO fått noen spørsmål om hvordan man best kan opprettholde kontroll over refusjon av sykepenger med ny ordning.

 2. Artikkel

  Cyberforsikring

  NHO Forsikring tilbyr Cyberforsikring gjennom Tryg Forsikring. Mer enn 55 prosent av alle norske bedrifter har vært utsatt for et cyberangrep. Angrepene blir stadig mer omfattende, og kan bli svært kostbare for bedriften. Mange bedrifter har ikke den nødvendige beredskap som kreves for å håndtere et alvorlig angrep. Trygs Cyberforsikring gir bedriften rask og profesjonell assistanse ved et cyberangrep.

 3. Spørsmål og svar om plassering av ferien

  Få svar på dine spørsmål om avvikling av ferie. Når må ferien fastsettes, kan man legge ferien til oppsigelsestiden, og mye mer.

 4. Spørsmål og svar om feriepenger

  Her finner du svar på alt du lurer på om feriepenger.

 5. Artikkel

  NHO Kurs: Sykefravær – hva er arbeidsgivers handlingsrom?

  Ansatte kan ha fravær fra jobben over kort eller lenger tid på grunn av sykdom. Fraværet kan ha gode grunner, men det skjer også at arbeidsgiver opplever fravær som ikke har akseptable forklaringer. Må arbeidsgiver alltid godta en sykemelding?

 6. Samtykke som behandlingsgrunnlag

  Du trenger behandlingsgrunnlag for å behandle enhver personopplysning. Et slikt behandlingsgrunnlag er samtykke, som den registrerte gir selv.

 7. Rettslig forpliktelse som behandlingsgrunnlag

  Du trenger behandlingsgrunnlag for å behandle enhver personopplysning. Et slikt grunnlag kan være at det er nødvendig for bedriften for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

 8. Behandlingsgrunnlag for personopplysninger

  For å kunne behandle personopplysninger må man ha et juridisk grunnlag. Her kan du lese om de vanligste behandlingsgrunnlagene, både for alminnelige og sensitive personopplysninger, og for opplysninger som gjelder lovovertredelser.

 9. Artikkel

  NHO Pensjon skilte seg positivt ut i jungelen av pensjonstilbud

  Etter å ha satt pensjonsavtalen ut på anbud, ble det tydelig at NHO Pensjon var den beste løsningen for storbedriften Tromsprodukt.