Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel, Personvern og GDPR

  Lovlig håndtering av person-opplysninger i tre trinn

  Alle bedrifter er lovpålagt å håndtere kundelister, ansattopplysninger og andre personopplysninger på en sikker måte. Her finner du verktøyet du trenger for å følge loven. Dette gjelder personopplysningsloven fra 2000, men gir et godt grunnlag for å håndtere ny personvernforordning som kommer i 2018.

 2. Artikkel

  Utleie av arbeidskraft innen landbruk

  På denne siden finner du standarddokumenter og veiledning knyttet til utleie av arbeidstakere til andre enn medlemmer i landbrukstjenesten.

 3. Artikkel, Permittering

  Dette må arbeidsgiver betale

  Når varselsfristen er ute og permitteringen starter, må arbeidsgiver betale lønn i 10 arbeidsdager.

 4. Artikkel

  Oppsigelse ved sykefravær

  Det er en rekke hensyn å ta dersom man vurderer sykefravær som mulig grunnlag for oppsigelse.

 5. Artikkel

  Gradert sykemelding

  Gradert sykemelding er en hovedstrategi i IA-arbeidet. Ved sykmelding skal pasienten komme raskest mulig tilbake i lønnet arbeid. Dersom sykmelding er nødvendig, skal førstevalget være gradert sykmelding.

 6. Artikkel, Ytre miljø og avfall

  Farlig avfall

  Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året, skal avfallet leveres til godkjent mottak minst en gang i året.

 7. Artikkel, Ytre miljø og avfall

  Returordninger

  Utvidet produsentansvar innebærer at næringslivet tar ansvar for å finansiere avfallshåndteringen av sine produkter. For å ivareta dette produsentansvaret har næringslivet opprettet ulike returordninger.

 8. Artikkel, Ytre miljø og avfall

  Miljøsertifiseringer

  Det finnes flere kjente sertifikatordninger innen miljø. Her vil vi si litt om de sertifikater som dokumenterer virksomhetens miljøarbeid.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: