Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Årsoppgave for 2017

  Fristen er utløpt og innlevering er nå ikke lenger tilgjengelig dersom det ikke er bedt om utsettelse til juni. Skjønnsmessig beregning gjennomføres i disse dager. Det er fortsatt mulig å sende oss korrekte tall pr e-post (medlem@nho.no). Vi vil da foreta skjønnsmessig omberegning.

 2. Artikkel

  Rus på arbeidsplassen: Et lederverktøy

  Mistanke om rus på jobb? Prøv Akans lederverktøy: En app som gir konkrete råd når en leder står i en vanskelig situasjon.

 3. Artikkel

  Hjemme med sykt barn

  Rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns eller barnepassers sykdom gjelder til og med det kalenderår barnet fyller 12 år.

 4. Artikkel

  Lønnsstatistikk NHO

  Statistikken viser en gjennomsnittlig generell lønnsvekst for samtlige funksjonærer på 2,1 prosent fra 1. oktober 2015 til 1. oktober 2016. Tilsvarende tall for fjoråret var 2,9 prosent.

 5. Artikkel

  Digitalisering av offentlige anskaffelser

  Som leverandør vil du møte ulike krav til digitalisering av anskaffelser når du skal levere tilbud eller gjennomføre en kontrakt med en offentlig virksomhet. Nytt regelverk for offentlige anskaffelser vil stille nye krav.

 6. Artikkel

  Hva slags datadisiplin har de ansatte i din bedrift?

  Her kan du laste ned NHOs forslag til instruks for datadisiplin. Den dekker bruk av datautstyr, nettverk og datasystemer - inkludert fjernpålogging og mobiltelefoner.

 7. Artikkel

  Arbinn.no - din advokat rett i lomma

  For å gjøre det lettere å være leder, har alle arbeidsretts- og HMS-ekspertene i NHO-fellesskapet gått sammen om å lage Norges mest lettfattelige juridiske verktøy.

 8. Artikkel, Personvern og GDPR

  Lovlig håndtering av person-opplysninger i tre trinn

  Alle bedrifter er lovpålagt å håndtere kundelister, ansattopplysninger og andre personopplysninger på en sikker måte. Her finner du verktøyet du trenger for å følge loven. Dette gjelder personopplysningsloven fra 2000, men gir et godt grunnlag for å håndtere ny personvernforordning som kommer i 2018.

 9. Artikkel

  Utleie av arbeidskraft innen landbruk

  På denne siden finner du standarddokumenter og veiledning knyttet til utleie av arbeidstakere til andre enn medlemmer i landbrukstjenesten.

 10. Artikkel, Permittering

  Dette må arbeidsgiver betale

  Når varselsfristen er ute og permitteringen starter, må arbeidsgiver betale lønn i 10 arbeidsdager.