Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  NHO Kurs: AFP - hva er privat avtalefestet pensjon?

  Pensjon er et sentralt tema – både for ansatte og bedrifter, og med et økt fokus også på avtalefestet pensjon er det viktig å ha kjennskap til ordningen og hvordan den fungerer.

 2. Artikkel

  Advarsel i arbeidsforhold

  Advarsel er et virkemiddel arbeidsgiver kan benytte for å korrigere arbeidstakers uønskede adferd eller mangelfulle arbeidsutførelse. En advarsel vil kunne være et sentralt element ved en senere oppsigelsessak.

 3. Artikkel

  NHO Kurs: HMS grunnkurs arbeidsmiljø

  40-timers opplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kurset består av e-læring og samling.

 4. Artikkel

  NHO Kurs: Nye personvernregler

  EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. De nye reglene får betydning for alle som behandler personopplysninger, og stiller større krav til alle norske virksomheter. Hva betyr disse reglene for din bedrift?

 5. Artikkel

  Beskytt bedriftens immaterielle rettigheter og verdier (IPR)

  De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn. Beskytter du dem godt nok? Se hvordan du kan dra nytte av vår samarbeidsavtale med Onsagers AS om patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

 6. Artikkel

  Ny lov om likestilling og diskriminering

  Den 1. januar 2018 trådte den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Loven erstatter de fire någjeldende likestillings- og diskrimineringslovene; diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

 7. Artikkel, Spørsmål og svar, Kjemisk og biologisk eksponering

  Er det krav om at stoffkartotek må være på papir?

  Etter 01.01.2018 er det ikke lenger et krav at stoffkartotek må finnes på papir.

 8. Artikkel

  NHOs HMS-dag 2018

  NHOs HMS-dag 2018 ble avholdt 15. februar i Næringslivets hus. Her finner du presentasjonene og lenke til videopptak av de fleste foredragene.

 9. Artikkel

  Digital lederhåndbok

  Gi dine ledere enkel tilgang til informasjon og rutiner for å utøve sine lederoppgaver. Lederhåndboken er et viktig verktøy for å sikre enhetlig ledelse, samt gi mellomledere et godt verktøy i utøvelsen av sin lederrolle.