Innhold

Artikkelarkiv

  1. Spørsmål og svar

    Hva kan jeg gjøre dersom jeg mistenker svart arbeid/sosial dumping?

    Ved mistanke om arbeidslivskriminalitet kan man sende tips til Arbeidstilsynet på tips.arbeidstilsynet.no eller skatteetaten på telefon 800 80 000.

  2. Spørsmål og svar

    Hvordan kan jeg unngå å bidra til arbeidslivskriminalitet?

    Den viktigste måten å unngå å bidra til arbeidslivskriminalitet er å stille krav til sine leverandører og underleverandører. Viktige indikatorer er:  antall underleverandører og om prisen er "for lav". Se sjekkliste mot arbeidslivskriminalitet her.