Innhold

Veileder om offentlige anskaffelser og korona-pandemien

Artikkel

Veilederen er en praktisk veileder for innkjøpere og leverandører som skal bidra til å hjelpe begge parter til å komme frem til gode løsninger under korona-pandemien.

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en veileder for innkjøpere og leverandører. Veilederen inneholder informasjon om planlegging av anskaffelsen, hvordan man skal tilpasse kontrakter i kommende konkurranser, gjennomføring av pågående konkurranser, hvordan man forholder seg til kontrakter som er inngått før pandemien startet og hvilke endringer som tillates i inngåtte kontrakter.

Korona-epidemien er nå kjent og det er derfor mulig å planlegge tiltak for å håndtere situasjoner som kan oppstå, både med hensyn til kontraktsregulerende konsekvenser for fremdrift, frister og kostnadsmessige konsekvenser. Veilederen tar for seg praktiske forhold som blant annet oppdeling av kontrakter, regulering av forsinkelse, økte kostnader og prosedyrer ved aktuelle behov.

Deler av veiledningen og eksemplene er rettet mot bygg- og anleggsanskaffelser. Likevel kan eksemplene lett overføres til andre forhold. Veilederen er dynamisk og vil bli oppdatert ved behov og innspill.

Veiledning om gjennomføring av offentlige anskaffelser under Korona-pandemien (anskaffelser.no)