Innhold

Innhold

  1. Veileder om markedsføring gjennom epost
  2. Hovedregel: Samtykke fra kunden er nødvendig
  3. Hvilke mottakere er omfattet?
  4. Hvilke avsendere er omfattet?
  5. Hva slags innhold er omfattet?
  6. Krav til samtykket
  7. Markedsføring skal merkes
  8. Unntak for eksisterende kundeforhold
  9. E-postadresse er en personopplysning
  10. Rettskilder

Veileder om markedsføring gjennom epost

Sender bedriften din e-poster med markedsføring av varer eller tjenester? Det gjelder egne regler for slik markedsføring. Husk å ta hensyn til personvern og samtykke.

I denne veilederen vil vi gå igjennom hvilke regler som gjelder dersom du skal drive markedsføring gjennom e-post. Det er viktig å overholde reglene da overtredelse av dem vil kunne sanksjoneres av forbrukermyndighetene.  

Innhold i veileder  

1. Hovedregel: Samtykke fra kunden er nødvendig

2. Hvilke mottakere er omfattet?

3. Hvilke avsendere er omfattet?

4. Hva slags innhold er omfattet?

5. Krav til samtykke

6. Markedsføring skal merkes

7. Unntak for eksisterende kundeforhold

8. E-post adresse er en personopplysning 

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"