Innhold

Rutine for konflikthåndtering

Eksempel på rutine for konflikthåndtering. Må tilpasses bedriftens forhold.