Innhold

Konfliktløsing i et arbeidsforhold

Tre personer smiler og ler. Foto.

Konflikthåndtering kan læres.

Konflikter er en naturlig del av et arbeidsmiljø. Konflikten i seg selv er ikke en negativ arbeidsmiljøfaktor, men håndteres ikke konflikter, kan det vokse til et arbeidsmiljøproblem og i verste fall psykososiale problemer for de involverte.

I denne sammenheng snakker vi om konflikter mellom mennesker i et arbeidsforhold, mellommenneskelige konflikter.

Forebygging

Raust og inkluderende arbeidsmiljø med klare signaler fra ledelsen om "hvordan skal vi ha det hos oss", medvirkning fra tillitsvalgte og ansatte i "sunn arbeidskulturbygging". Arbeidsplassen ser det psykososiale arbeidsmiljøet (ledelse, medvirkning, samarbeid, trivsel) som en naturlig del av det systematiske HMS-arbeidet.

Håndtering

Faktorer som bygger opp under god håndtering av konflikter:

God håndtering av konflikter

• Toleranse for forskjellighet.

• Opplevelser må respekteres.

• Ta ansvar for egne reaksjoner.

• Bygge enighet ut fra fakta.

• En klar holdning til at utilbørlig adferd, uansett grunn, ikke er akseptabel.

• En god forståelse av lovverk og avtaler (f.eks forpliktelser hos både arbeidsgiver og arbeidstaker ifølge Arbeidsmiljøloven).


Øvelse gjør mester

Konflikthåndtering kan læres. Ved å løse utfordringer/mindre problemer underveis i et godt arbeidsmiljø, vil det være enklere å håndtere litt vanskeligere enkeltsaker. Er situasjonen vanskelig, sørg for hjelp til håndtering fra fagfolk på området. Det dårligste alternativet, er å gjøre ingenting. Det forverrer situasjonen.

Partene i arbeidslivet har i samarbeid med fagfolk og Arbeidstilsynet utarbeidet veiledningsmateriell for håndtering av konflikter og mobbing på arbeidsplassen. Et eksempel er "Den lille tiltakstrappa". Dette er  en kortversjon av verktøykassa for forebygging og håndtering av konflikter og mobbing: jobbingutenmobbing.no