Innhold

Handlingsprogram mot mobbing, seksuell trakassering og uakseptabel adferd

Dette dokumentet inneholder et eksempel på hvordan et handlingsprogram mot mobbing, trakassering (herunder seksuell trakassering) og uakseptabel adferd kan utformes. Bedrifter kan ta utgangspunkt i dette eksempelet ved utarbeidelse av eget handlingsprogram.