Innhold

Rus på arbeidsplassen: Et lederverktøy

Akan-app. Skjermbilde.

Mistanke om rus på jobb? Prøv Akans lederverktøy: En app som gir konkrete råd når en leder står i en vanskelig situasjon.

Akan kompetansesenter skal bistå hele det norske arbeidsliv med å forebygge rus -og avhengighetsproblematikk. De har nå utviklet en web-app som først og fremst et lederverktøy når en leder står i en vanskelig situasjon, for eksempel dersom en ansatt er påvirket på jobb.

I kort tekst gis også informasjon om hvordan leder kan følge opp enkeltpersoner til endring, slik at vedkommende har mulighet til å beholde jobben. Appen gir dessuten gode innspill til hvordan bedriften med enkle grep kan forebygge at slike situasjoner oppstår. Denne appen skal være et supplement til kompetansesenterets veiledningstelefon.

Appen er utviklet med støtte fra Fondet for regionale verneombud bygg &anlegg, og kalles «Akan på 1-2-3».

Akans web-app lastes ned på mobil via www.akanapp.no , og egner seg ypperlig for alle typer bransjer, små og store bedrifter.

For mer informasjon, se http://akan.no/