Innhold

Hvordan følger jeg opp en ansatt som sliter?

Du kan inngå en AKAN-avtale. Avtalen gir arbeidsgiver mulighet til å følge opp vedkommendes arbeidsutførelse, fravær og atferd tett i perioden avtalen gjelder for. Samtidig får den ansatte mulighet til å korrigere en uønsket utvikling med tett oppfølging og støtte fra leder. Leder skal ikke stille noen form for diagnose, men gjøre nødvendige tiltak og arbeidsmessige justeringer for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og omdømme.

Les mer om hvordan du går frem og hva en AKAN-avtale kan utrette hos AKAN.