Innhold

Hvordan følger jeg opp en ansatt som sliter?

Spørsmål og svar

Du kan inngå en AKAN-avtale. Avtalen gir arbeidsgiver mulighet til å følge opp vedkommendes arbeidsutførelse, fravær og atferd tett i perioden avtalen gjelder for. Samtidig får den ansatte mulighet til å korrigere en uønsket utvikling med tett oppfølging og støtte fra leder. Leder skal ikke stille noen form for diagnose, men gjøre nødvendige tiltak og arbeidsmessige justeringer for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og omdømme.

Les mer om hvordan du går frem og hva en AKAN-avtale kan utrette hos AKAN.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: