Innhold

NHOs HMS-dag 2018

Artikkel

Isbre bilder

HMS-dag 2018

NHOs HMS-dag 2018 ble avholdt 15. februar i Næringslivets hus. Her finner du presentasjonene og lenke til videopptak av de fleste foredragene.

Presentasjoner fra HMS-dagen 2018

PDF av presentasjonene

  • NHOs handlingsplan mot Akrim, Kristina Jullum Hagen
  • Akrim- en stor samfunnstrussel. Anne-Cathrine Gustafson, Politiet
  • HMS-konsekvenser av et useriøst arbeidsliv. Cathrine Reuch, Arbeidstilsynet
  • Velg rett aktør i bilbransjen. Egil Steinsland, NBF
  • Hvordan lederstøtte forebygger sykefravær. Hanne Løvdahl, Villa Omsorg
  • Møller Bilskolen. Caspar Hille, Møller Mobility Group
  • Spilleavhengighet, en risiko? Jarle Wangen, AKAN
  • Arbeidsgivers handlingsrom når ansatte kan utgjøre risiko. Margrethe Meder og Eirik Hognestad, NHO
  • Myter møter fakta. Cecilie Aagestad, Live Bakke Finne, Jan Olav Christensen, STAMI