Innhold

Tunge løft

Arbeidere jobber på et tak. En mann holder et tungt rør med takbelegg. Foto.
Tunge løft uten vridning eller bøying av ryggsøylen tåler vi normalt godt, men det kan likevel gi umiddelbare, forbigående smerter i form av muskel- eller senestrekk, og muskeltretthet som følge av statisk belastning.

Løft i ubekvemme stillinger blir vanligvis vurdert som mer risikabelt fordi det er lettere å pådra seg akutte ryggskader i slike situasjoner. Tunge løft kombinert med foroverbøyd stilling eller vridning av overkroppen kan bidra til ryggsmerter. STAMI har foretatt studier basert på landsrepresentative levekårsdata fra 2006 og 2009 (SSB), der man fant at løft i ubekvemme stillinger ga økt risiko for korsryggsmerter, nakke og skuldersmerter og høyt sykefraværsnivå, mens resultatene var mindre entydige for tunge løft. (Sterud et al 2013a, 2013b, 2014).