Innhold

Fritak fra papirbasert stoffkartotek

Artikkel

Stoffkartotek på papir

Stoffkartotek på papir

NHO har nå utviklet en veiledning for hvordan man kan søke fritak fra kravet om at stoffkartotek skal foreligge på papir.

Det er i utgangspunktet et krav om at stoffkartotek skal foreligge i papirutgave. Reglene åpner for at Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon fra kravet under gitte forutsetninger. Det blir mer og mer vanlig å ha elektroniske systemer for stoffkartotek. Slike systemer gir en helt annen tilgang til informasjonen som finnes i stoffkartoteket, og forenkler både risikovurderinger, substisutsjonsvurderinger og oppslag i datablader generelt. 

Det forutsetter selvsagt at de som skal benytte systemen har fått god opplæring og at systemet er tilgjengelig. Dersom en del forutsetninger er til stede, er det mulig å søke Arbeidstilsynet om dispensasjon fra kravet om at stoffkartoteket skal forefinnes i papirversjon. NHO-felleskapet har utarbeidet en enkel veiledning som tar for seg hvilke opplysninger en slik søknad bør inneholde. Veiledningen kan lastes ned her.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: