Innhold

Stoffkartotek

Penn ligger på en tabell. Foto.

Et stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten. 

Sikkerhetsdatablader inneholder blant annet viktig informasjon for å gjennomføre risikovurderinger, substitusjoner og informasjon om vernetiltak, oppbevaring, avfallshåndtering og førstehjelp.

Leverandøransvar:
Det er leverandør av kjemikalier som skal levere oppdaterte sikkerhetsdatablader til brukerne av kjemikalier. Dessverre slurves det en del med aktiv utlevering av oppdaterte sikkerhetsdatablader, og enkelte leverandører overlater til kunder å hente disse fra nettsteder eller lignende selv. Det er ikke i tråd med lovverket, noe også tilsynsmyndigheter har uttalt. Leverandører skal aktivt levere fra seg oppdaterte datablader for alle kjemikalier kunden har kjøpt (og kun for de kjemikaliene kunden har kjøpt).

Arbeidsgiveransvar:
Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sikre at man mottar riktig informasjon i form av korrekte sikkerhetsdatablader. Arbeidsgiver må også sørge for at det opprettes et stoffkatotek som inneholder sikkerhetsdatablader for alle kjemikalier i bruk. Nye krav gitt i REACH-forordningen betyr at alle sikkerhetsdatablader må være oppdatert etter 1. januar 2023. Det må angis om innholdet av nanomaterialer og hormonforstyrrende stoffer, samt UFI-kode (Unique formula identifier.)

Arbeidsgiver skal:

  • etablere rutiner som sikret at dette holdes oppdatert
  • sørge for at alle ansatte har enkel tilgang
  • sørge for at alle ansatte har opplæring i bruk av stoffkartoteket 
  • sikre at opplæring gjør den ansatte i stand til å forstå informasjonen i sikkerhetsdatabladet
  • sørge for at alle relevante sikkerhetsdatablader er tilgjengelige der hvor kjemikaliet er i bruk.

Stoffkartoteket kan være etablert elektronisk og/eller foreligge i en papirutgave, og skal være bygget opp på en slik måte at det er lett å søke frem informasjon om det enkelte kjemikaliet.

Informasjonen skal være gitt på norsk og være kortfattet og lett forståelig. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere som ikke behersker norsk, får tilstrekkelig skriftlig informasjon og opplæring ut fra opplysningene i stoffkartoteket.

Arbeidsgiver har plikt til å ajourføre opplysninger når det foreligger endringer, avdekking av helseskadelige forhold o.l. som er vesentlige for å forebygge helseskader.

Når et kjemikalie ikke lenger er i bruk, skal sikkerhetsdatabladet fjernes fra stoffkartoteket, men bør oppbevares for å kunne ha historikk på hvilke kjemikalier som har vært benyttet.

Lovkrav om stoffkartotek finnes i Forskrift om utførelse av arbeid, Kap 2