Innhold

Stoffkartotek

Artikkel

Penn ligger på en tabell. Foto.

Fotograf: iStockPhoto

Et stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten. 

Sikkerhetsdatablader inneholder blant annet viktig informasjon for å gjennnomføre risikovurderinger, substitusjoner og informasjon om vernetiltak, oppbevaring, avfallshåndtering og førstehjelp.

Leverandøransvar:
Det er leverandør av kjemikalier som skal levere oppdaterte sikkerhetsdatablader til brukerne av kjemikalier. Desverre slurves det en del med aktiv utlevering av oppdaterte sikkerhetsdatablader, og enkelte leverandører overlater til kunder å hente disse fra nettsteder eller lignende selv. Det er ikke i tråd med lovverket, noe også tilsynsmyndigheter har uttalt. Leverandører skal aktivt levere fra seg oppdaterte datablader for alle kjemikalier kunden har kjøpt (og kun for de kjemikaliene kunden har kjøpt).

Arbeidsgiveransvar:
Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sikre at man mottar riktig informasjon i form av korrekte sikkerhetsdatablader. Arbeidsgiver må også sørge for at det opprettes et stoffkatotek som inneholder sikkerhetsdatablader for alle kjemikalier i bruk, etablere rutiner som sikret at dette holdes oppdatert, sørge for at alle ansatte har tilgang til og opplæring i bruk av stoffkartoteket, sørge for at verneombud har tilgang til eget stoffkartotek, samt sørge for at alle relevante sikkerhetsdatablader er tilgjengelige der hvor kjemikaliet er i bruk. Stoffkartotek skal finnes i papirform, på norsk. Dersom man har arbeidstakere som ikke leser norsk, har arbeidsgiver et ansvar for å sørge for at de også forstår infomasjonen som finnes i datbladene.

Når et kjemikalie ikke lenger er i bruk, skal sikkerhetsdatabladet fjernes fra stoffkartoteket, men bør oppbevares for å kunne ha historikk på hvilke kjemikalier som har vært benyttet.

Lovkrav om stoffkartotek finnes i Forskrift om utførelse av arbeid, Kap 2

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: