Innhold

Hva er et sikkerhetsdatablad?

Spørsmål og svar, Kjemisk og biologisk eksponering

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier.