Innhold

REACH er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier, og trådte i kraft i Norge 30. mai 2008.

REACH står for registrering (Registration), vurdering (Evaluation), godkjenning (Authorisation) og begrensning (Restriction) av kjemikalier (Chemicals).

Les mer om REACH her