Innhold

Hva skal eksponeringsregisteret inneholde?

Kravet til opplysninger varierer noe fra forskrift til forskrift, men som oftest skal registeret inneholde:

  • Navn og fødselsnummer
  • Stilling/type arbeid, eventuelt dato for ansettelse og oppsigelse/fratreden
  • Arbeidssted
  • Eksponering, inklusive eventuelle ulykker/uhell (type, nivå, tidspunkt og varighet)
  • Eventuelt tid for helseundersøkelse og navn på lege (krav i f.eks. asbestforskriften)

Registeret skal ikke inneholde opplysninger av personlig art, som helseopplysninger ol. (Kilde: Arbeidstilsynet).