Innhold

Hvem skal ha tilgang til stoffkartoteket?

Byggearbeidere med hjelm.

De ansatte som bruker kjemikalier skal ha tilgang til stoffkartoteket. I tillegg nevner lovverket andre som skal ha tilgang.

Alle arbeidstakere skal ha enkel tilgang til informasjon om de kjemikaliene de arbeider med. Stoffkartoteket må derfor være enkelt tilgjengelig for de ansatte. I tillegg skal verneombudet ha tilgang til stoffkartotek for sitt verneområde. Hovedverneombud skal ha tilgang til komplett stoffkartotek for hele virksomheten.  Bedriftshelsetjenesten bør også ha tilgang til bedriftens stoffkartotek for å kunne bistå i bedriftens HMS-arbeid på best mulig måte.