Innhold

Hvordan får jeg tak i oppdaterte sikerhetsdatablader?

Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. "Å stille til rådighet" skal være en aktiv handling. Det å legge sikkerhetsdatablader på en leverandørs hjemmeside eller i en database er ikke nok. (Kilde: Arbeidstilsynet).