Innhold

Hvilken type bekledning er riktig for den jobben jeg skal gjøre?

Det finnes en rekke standarder for arbeidstøy og arbeidssko, og det er viktig at man velger utstyr basert på hvilken risiko man skal beskyttes mot. Det finnes bl.a. flammehemmende tøy, antistatisk tøy mv.