Innhold

Hvilket verneutstyr må vi ha?

Hvis risiko for skader på liv og helse hos arbeidstaker ikke kan unngås på annen måte, plikter arbeidsgiver å stille hensiktsmessig personlig verneutstyr til rådighet for arbeidstaker. Arbeidsgiver må også sørge for at nødvendig opplæring blir gitt. Det er altså arbeidsgiver som må vurdere risiko og behov for verneutstyr, men det anbefales at arbeidsgivers vurdering og valg av personlig verneutstyr foretas i samråd med arbeidstakeren, eventuelt verneombud og/eller bedriftshelsetjeneste.