Innhold

Kan jeg pålegge ansatte å bruke verneutstyr?

Ja. Ansatte skal ha opplæring i bruk og vedlikehold av det utstyret de får utdelt, samt opplæring i når dette skal benyttes. Ansatte har plikt til å bruke pålagt verneutstyr, og i ekstreme tilfeller kan det å nekte å benytte pålagt verneutstyr medføre oppsigelse.   Se siden om saklig grunn til oppsigelse pga. arbeidstakers forhold.  Arbeidsgiver kan aldri tillate at det ikke brukes verneutstyr så lenge det er en risiko for skade. Du kan lese med om medvirkningsplikten i Arbeidsmiljølovens § 2-3