Innhold

Støy er definert som uønsket lyd. 

Vi deler det ofte i:

Irriterende støy fra f. eks. ventilasjonsanlegg, vifte i PC-en ol., og

Skadelig støy fra f. eks. støyende utstyr eller prosesser.