Innhold

Hvilke andre helseeffekter enn hørselstap kan støy gi?

Irriterende støy kan bl.a.:

  • påvirke hjerte- og  karsystemet
  • gi høyere blodtrykk
  • bidra til muskelspenninger, fordøyelsesbesvær mm.
  • påvirke ufødte barn
  • bidra til stress, selv når lydnivået er relativt lavt
  • virke irriterende,  trettende og redusere konsentrasjonsevnen og oppmerksomheten