Innhold

Når må vi gjennomføre støymålinger?

Spørsmål og svar, Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

Dersom det er grunn til å anta at de anbefalte verdiene i støyforskriften overskrides, skal arbeidsgiver sørge for at det blir foretatt målinger av personell med nødvendig kompetanse og utstyr.

Dersom ansatte ofte klager over støy, hodepine, konsentrasjonsvansker mm, kan det være grunn til å undersøke. En måling vil også kunne dokumentere at støynivået er godt innenfor anbefalte grenseverdier. Man kan også få pålegg om å gjennomføre målinger etter tilsyn. Lokale bedriftshelsetjenester vil kunne tilby denne tjenesten.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: