Innhold

Når må vi gjennomføre støymålinger?

Dersom det er grunn til å anta at de anbefalte verdiene i forskriften overskrides, skal arbeidsgiver sørge for at det blir foretatt målinger av personell med nødvendig kompetanse og utstyr.

Dersom ansatte ofte klager over støy, hodepine, konsentrasjonsvansker mm, kan det være grunn til å undersøke. En måling vil også kunne dokumentere at støynivået er godt innenfor anbefalte grenseverdier. Man kan også få pålegg om å gjennomføre målinger etter tilsyn. Lokale bedriftshelsetjenester vil kunne tilby denne tjenesten.