Innhold

Hva kan forebygge og evt. forsterke hånd- og armvibrasjoner?

Forhold som kan redusere hånd- og armvibrasjoner

 • bruke lavvibrerende arbeidsutstyr - dette vil som oftest ha større effekt enn å redusere eksponeringstid
 • redusere eksponeringstid
 • alternative arbeidsmetoder og/eller verktøy
 • forbedret arbeidsteknikk, f.eks. unngå å bruke mer kraft enn nødvendig
 • vibrasjonsdempende hansker

Forhold som kan forsterke hånd- og armvibrasjoner

 • manglende vedlikehold av arbeidsutstyret
 • manglende kunnskap, f.eks. ved innkjøp av utstyr
 • eksponeringstid (hvor lenge man er utsatt)
 • ledd i uheldig stilling
 • kraftbruk (tyngden på verktøyet eller kraft brukt til å utføre oppgaven)
 • kulde og fuktighet
 • røyking (nikotin)
 • medisiner (f.eks. enkelte blodtrykksenkende medikamenter) og visse sykdommer. (Kilde: Arbeidstilsynet)