Innhold

Hvilke forhold kan forsterke eller dempe helkroppsvibrasjoner?

Forhold som kan redusere helkroppsvibrasjoner:

  • Vibrasjonsdempende førerhytte og/eller førerstol
  • dekk og hjul tilpasset underlaget
  • redusere eksponeringstid, f.eks. med variasjon i arbeidsoppgaver
  • lavere kjørehastighet
  • jevnt kjøreunderlag
  • vedlikehold av maskin

Forhold som kan forsterke helkroppsvibrasjoner

  • ujevnt (kjøre-)underlag
  • dårlig vedlikehold av utstyr
  • manglende kunnskap, f.eks. ved innkjøp av utstyr
  • mangelfull opplæring

(Kilde: Arbeidstilsynet)