Innhold

Hvem er ansvarlig for å gjennomføre risikovurderinger?

Spørsmål og svar, Risikovurdering og avvik

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen.